Pronaam Tomay Janani
Shyam Tere Prem
Bharat Mata
Performing "Raha Chalo" at San Francisco
     
Ganga Sloke
Conspiracy of Love
     
Duma Dum Mast Kalandar at San Francisco
Music is Worship
     
   
Shivoham